Glassfibertrapp

Trappemoduler med kabelsupport – Tonstad Kraftverk – Ny kabelsjakt – Risa AS

Prosjektet omfattet design, beregning, fabrikasjon og montering av trappemoduler med kabelsupport system til fullprofil-boret kabelsjakt med diameter 2,6 m, lengde 164 m og helning på 44 grader.

Kabelsupportløsningen består av totalt 28 stk prefabrikkerte trappemoduler. Modulene er satt sammen av glassfiberprofiler og gitterrist-trinn som deretter ble boltet til tunnel vegger/gulv med stålbraketter.

Til kabelføring ble det montert 3 stk kabelstiger med bredde 600 mm og 1 stk med bredde 400 mm. Videre er det lagt inn ekstra brannbeskyttelse for kabler og gitterrister for ekstra beskyttelse mot fallende steiner fra tunneltak.

Vi vil takke Lynet Engineering AS, Nordic Steel AS og Steis Mekaniske Verksted AS for god hjelp i forbindelse med design\beregning, produksjon av stålbraketter og for utførelse av montasje på Tonstad.

En stor takk til Risa AS som viste oss tillit på dette prosjektet.

 

You may also like