Subsea cover

PRODUKTER

Subsea Cover, plater og luker produseres i glassfiberarmert polyester til beskyttelse mot fallende objekter med høye laster og til beskyttelse mot trålbord fra fiskefartøy. Strukturer produseres for beskyttelse av:

 • Rørspooler
 • Ekspansjonsspooler
 • Fleksible rørledninger
 • Free span til rørledninger
 • PLEM – PLET struktur
 • Riser Base struktur
 • T / Y- rør koblinger
 • Pig launcher / receiver struktur

Installasjoner subsea krever beskyttelse mot fallende objekter og ved over-tråling fra fiskefartøy.

Kvalifiserte gitterrister i glassfiber leveres for beskyttelse mot fallende objekter for 20 kJ /500 mm objekt og 5 kJ/100 mm objekt (Norsok U-001). Artikkel nr. 15038 og 15054 er i tillegg kvalifisert for 10 kJ/100 mm objekt.

Plater og luker produseres for montering på subsea stålstrukturer. Luker kan utstyres med oppdrifts-elementer for redusert vekt subsea. Lukene kan da opereres med fjernstyrt undervannsbåt (ROV).

Fordeler

 • Lav egenvekt, ca 2000 kg/m3
 • Korrosjonsbestandig
 • Fleksibel designløsning
 • Enklere håndtering
 • Lavere fraktkostnader
 • Enklere installasjon

Komplette løsninger tilbys, inklusiv design, beregninger (FEM-analyse) og fabrikasjon av Subsea strukturer.

Referanser