Rørsystem

PRODUKTER

Wavistrong™

Wavistrong™ rørsystem produseres av Future Pipe Industries (FPI) og er i mer enn 30 år blitt installert over hele verden under de mest korrosive og krevende omgivelser. Det er i dag mer enn 1600 km Wavistrong™ rør i kontinuerlig bruk på offshore plattformer, oljefelt, raffinerier, LNG-anlegg, petrokjemiske anlegg og kraftverk.

Wavistrong™ rørsystem møter krav i henhold til Norsok, UKOOA, ISO 14692 og Shell DEP 31.40.10.19-Gen. og er typegodkjent av ABS, DNV-GL, BV og LR.

Wavistrong™ rør produseres med filamentvikling av glassfiberarmering med epoksy som bindemiddel. Rørdeler produseres med robotassistert vikling og er tilgjengelig i dimensjoner opptil 400 mm. For større dimensjoner leveres ferdig fabrikkerte rørspooler.

Rørsystemet monteres sammen med strekkfaste limte skjøter (sylinder-kon eller kon- kon), laminerte skjøter, O-ringskjøt m/låsestang eller flenser. Ikke strekkfaste skjøte med O-ringsskjøt og mekaniske koblinger (Teekay, Straub) kan også benyttes.

Til eksplosjonsklassifiserte soner levers rør og rørdeler elektrisk konduktive (med karbonfiber) for å unngå fare for oppbygging av statisk elektrisitet.

En egen versjon av rørsystemet Wavistrong™ FR (Fire Retardant) er testet og kvalifisert som brannvanns-rør på raffinerier og offshore installasjoner. Rørene kan benyttes til både til vannfylte- og til tørre brannvanns rørsystem. Wavistrong™ FR har bestått jet branntest i temperatur på 1200 oC med 5 min tørre rør og 60 min med strømmende vann.

Glassfiber Produkter kan tilby følgende tjenester

 • Befaring
 • Anvendelser
 • Design anbefalinger
 • Stress- og trykkstøt-analyser
 • Fleksibiltets analyse (statisk/dynamisk)
 • Design forankring / ankerblokker (nedgravde rørsystem)
 • Design og funksjon/plassering av pipe support (over bakkenivå)
 • Isometriske detaljtegninger
 • Endelige element beregninger

 

Anvendelser

 • Transportledninger for råolje
 • Rørsystem for brannslukning / brannvanns-linjer
 • Drikkevannsledninger / Pumpestasjon rørsystem
 • Sjøvanns kjølesystem
 • Generelle rørsystem
 • Raffineri vann- sjøvannstilførsel
 • Rørsystem på offshore plattformer
 • Industriell rørsystem for avløp
 • Fjernvarme / fjernkjøling
 • Rørsystem for marin anvendelse


 PDF Datablad