Glassfibertank

PRODUKTER

Glassfibertank og tanksystemer produsert i glassfiberarmert polyester gir flere fordeler som lav vekt, korrosjons-fritt og høy styrke. Vi kan levere følgende tanksystemer:

 • Tanker for over og under bakkenivå
 • Tanker med enkel laminat og flere-laminat
 • Kjemisk bestandig tanker
 • Drivstofftank
 • Drikkevanntank
 • Termisk isolert tank
 • Scrubbere
 • Modulære tanker opp til 5000 m3
 • Kuppelformede modulære tak
 • Brannvanntanker
 • Silotanker

 

Glassfibertank i glassfiberarmert plast (GRP) kan brukes som tanker for å lagre væsker, granulatene eller bulkstoffene, avløpsvann, gjødsel, aggressive væsker og kjemikalier.

Glassfibertanker er designet som vertikale eller horisontalt stående. Vertikale tanker kan også være underjordiske. Tankene kan leveres i en komplett eller ufullstendig pakke med det som trengs av lokk, rør etc. (Unntatt pumper, automatisk system etc). Glassfibertanker er laget ved å bruke filamentviklingsteknologi og industrirobot til trimming og boring.

 

Fordeler:
Holdbar, lett struktur av glassfiber som er motstandsdyktig mot mekaniske, kjemiske påvirkninger og temperaturvariasjoner. Glassforsterket plast har økt strukturell styrke og vannbestandig.
Enkel og kort montering. Tanker kan produseres med diameter fra Ø0,6 til Ø5m, og monteres i lengde fra 2 til 17m med opptil 300m3 i ett volum.

Tankens vegg, laget av kryssfilamentviklingsteknologi, er mye sterkere enn ved sprøytemetode og har en strekkfasthet – 432 MPa og en strekkmodul – 14,3 GPa. GRP tankens vegg, laget av sprøytemetode, har en strekkfasthet – 111 MPa og en strekkmodul – 5 GPa.

 

Tilgjengelig tank dimensjoner

Tanker DN mm  Volum (m3) av 1m lang tank
600 0,28
800 0,50
850 0,57
1200 1,13
1500 1,77
1800 2,54
2100 3,46
2400 4,52
3000 7,07
3600 10,17
4000 12,56
5000 19,63
 • Volumet vil øke noe med avrundet ender.