Glassfiber Skorstein

Glassfiber skorstein med høyde 23m og diameter 1m levert til Norsk Protein. Kontrakt inkluderte dimensjonering av skorstein, produksjon og installasjon. 

Norsk Protein AS på Grødaland er en bedrift som tar i mot biprodukter fra slakterier og skjærebedrifter, kassater og døde dyr. Her blir det videreforedlet til kjøttbeinmel og animalsk fett.

For mer info, les her.

 

Følgende underleverandører har vært involvert.

– Dimensjonering av fundament, Bygg-kon AS.
– Skjøting av skorstein, Odda Plast AS.
– Støping av fundament, Jærentrepenør AS
– Installasjon, Prosjektil AS

For mer info, ta kontakt!

Andre aktuelle saker

Kompositt gangbroer

Kompositt gangbroer

Kompositt gangbroer har høy styrke og lav vekt. Dette gjør at man kan bygge lange broer samtidig som det blir enkelt å utføre transport & installasjon.

Armeringsjern i glassfiber

Armeringsjern i glassfiber

Fiberforsterkede armeringsstenger kan erstatte armeringsjern i betongstukturer. Kan benyttes i midlertidige – eller til permanente anvendelser hvor det er krav til høy styrke, fare for korrosjon eller for å unngå forstyrrelser fra elektriske felt og magnetfelt.