Glassfiber Produkter – 20 års jubileum !

Stangeland Glassfiber Produkter har 20 års jubileum!

For 20 år siden ble Stangeland Glassfiber Produkter AS opprettet av Elling Stangeland. i 2020 har vi jubileum og i denne forbindelsen har vi flere spennende nyheter. Den første er at Glassfiber Produkter har foretatt en komplett re-vitalisering av firmaet ved hjelp av Megabite AS.

Det er utarbeidet ny logo, firmaprofil & hjemmeside. LinkedIn og Facebook sider er også oppdatert for å gjenspeile ny profil.

 

 

Vi investerer i nytt bygg!

Glassfiber Produkter invester også i nytt bygg for året! Sommeren 2020 flytter vi inn i nye lokaler på Klepp St. Her vil vi ha kontorer, verksted & lager. Vi kommer da til å tredoble arealet i forhold til hva vi har i dag.

Vi  gleder oss stort til dette!

 

Har du noen spørsmål? Ta kontakt med oss her.

 

Andre aktuelle saker

Kompositt gangbroer

Kompositt gangbroer

Kompositt gangbroer har høy styrke og lav vekt. Dette gjør at man kan bygge lange broer samtidig som det blir enkelt å utføre transport & installasjon.

Armeringsjern i glassfiber

Armeringsjern i glassfiber

Fiberforsterkede armeringsstenger kan erstatte armeringsjern i betongstukturer. Kan benyttes i midlertidige – eller til permanente anvendelser hvor det er krav til høy styrke, fare for korrosjon eller for å unngå forstyrrelser fra elektriske felt og magnetfelt.