Glassfiber Produkter – 20 års jubileum !

Stangeland Glassfiber Produkter har 20 års jubileum!

For 20 år siden ble Stangeland Glassfiber Produkter AS opprettet av Elling Stangeland. i 2020 har vi jubileum og i denne forbindelsen har vi flere spennende nyheter. Den første er at Glassfiber Produkter har foretatt en komplett re-vitalisering av firmaet ved hjelp av Megabite AS.

Det er utarbeidet ny logo, firmaprofil & hjemmeside. LinkedIn og Facebook sider er også oppdatert for å gjenspeile ny profil.

 

 

Vi investerer i nytt bygg!

Glassfiber Produkter invester også i nytt bygg for året! Sommeren 2020 flytter vi inn i nye lokaler på Klepp St. Her vil vi ha kontorer, verksted & lager. Vi kommer da til å tredoble arealet i forhold til hva vi har i dag.

Vi  gleder oss stort til dette!

 

Har du noen spørsmål? Ta kontakt med oss her.

 

Andre aktuelle saker

Glassfiber Skorstein

Glassfiber Skorstein

Glassfiber skorstein med høyde 23m og diameter 1m levert til Norsk Protein. Kontrakt inkluderte dimensjonering av skorstein, fabrikasjon og installasjon.  Norsk Protein AS på Grødaland er en bedrift som tar i mot biprodukter fra slakterier og skjærebedrifter, kassater...

GRP Leider med sikkerhetsbur

GRP Leider med sikkerhetsbur

GRP Leider bygges med strukturprofiler i glassfiber og kan kundetilpasses etter behov. GRP Leider med sikkerhets-bur er av høy styrke, lav vekt og er elektrisk isolerende. Leidere bygges med lagerførte strukturprofiler og kan skreddersys etter kundebehov. Vi har også...